Dagskurs skred ungdom (16-25 år) på Fjellsætra

DNT Sunnmøre arrangerer dagskurs skred for ungdom 16-25 år.

Kurset er med lav egenandel for medlemmer av DNT. Det er plass til 12 deltakere på hvert kurs. 

 

 

DNT Sunnmøre arrangerer dagskurs skred for ungdom 16-25 år.

Kurset er med lav egenandel for medlemmer av DNT. Det er plass til 12 deltakere på hvert kurs. 

 

Formålet med kurset er å gi deg som deltager økt bevissthet rundt skredfare og hvordan du skal forholde deg til skredfarlig terreng. Kurset skal gi deg et innblikk i under hvilke forhold, hvor og hvordan det løsner skred. Kurset vil blant annet handle om gjenkjenning av skredterreng, gjenkjenning av åpenbar skredfare og gi deg en introduksjon til ferdselsrutiner i skredterreng. Kurset gir deg også en innføring i grunnleggende kameratredning med bruk av sender/mottaker, søkestang og spade.

 

Denne dagen vil du lære om:

• Lese skredvarsel og planlegge tur

• Kjenne igjen skredfare gjennom kjennskap til vær, snøforhold, terreng og mennesket

• Håndtere skredfare gjennom veivalg og adferd

• Utføre kameratredning med avsender/mottaker dersom uhellet er ute 

• Enkle førstehjelpstips

 

For påmelding eller mer informasjon: PÅMELDING